latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

AIRMED 2018

14 czerwca 2018

W dniach 13-14 czerwca 2018 roku odbywał się w Warszawie międzynarodowy kongres AIRMED 2018. Wydarzenie ma charakter cykliczny. Jest organizowane co trzy lata przez operatorów HEMS zrzeszonych w EHAC (Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i Lotniczego Transportu Sanitarnego). W tym roku scedowano to na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Uroczystego otwarcia dokonała polska wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, nowo wybrana prezydent EHAC Petra van Saaze oraz dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski. Spotkanie uświetnił koncert piosenek o Warszawie w wykonaniu chóru dziecięco-młodzieżowego ARTOS.

Kongres był czasem zderzenia się z naukowym wymiarem działalności latających załóg ratunkowych, wymiany doświadczeń, rekomendacji dobrych praktyk opieki medycznej nad pacjentami.

Do Warszawy przyjechało ponad 380 osób z niemal 30 krajów świata.

Kongres składał się z sesji wykładowych, warsztatów i spotkań eksperckich. W ciągu dwóch dni zaprezentowano niemal 60 merytorycznych wykładów dotykających aspektów zarówno medycznych jak i lotniczych. Uczestnicy mogli sprawdzać swoją wiedzę teoretyczną podczas zajęć warsztatowych.

Rozważano na temat najnowszych rozwiązań dotyczących postępowania w medycynie przedszpitalnej, a także zgłębiano wiedzę dotyczącą kwestii operacyjnych czy współpracy w załodze.

W ciągu kongresu odbyła się również sesja plakatowa, podczas której dziesięciu autorów zaprezentowało zagadnienie związane z służbą HEMS w formie graficznej. 

A