latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Ćwiczenia „BUG 2011”

8 sierpnia 2011

3 i 4 sierpnia 2011 r. w miejscowości Zbereże w powiecie włodawskim odbyły się ćwiczenia „BUG 2011”. Ich celem było sprawdzenie współdziałania służb ratowniczych w obliczu zagrożenia życia lub zdrowia osób znajdujących się w pasie przygranicznym. W ćwiczeniach udział wzięła Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Policja oraz jednostki służby zdrowia, w tym zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i służby Szpitala Powiatowego we Włodawie, a także zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i pogranicznicy ze strony ukraińskiej.

Manewry zakładały dwa scenariusze: jeden w porze nocnej, gdzie poszkodowanych zostało kilka osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę, drugi w dzień, gdzie podczas spływu po Bugu wywróciły się kajaki.

Organizatorzy szkolenia za wszelką cenę starali się utrudnić pracę zaangażowanych służb. Nie bez powodu na miejsce ćwiczeń wybrano trudnodostępny teren nad Bugiem, gdzie karetki pogotowia ratunkowego nie miały szansy dojechać. Ratowników trzeba było przewieźć np. samochodami terenowymi Straży Granicznej. Dlatego też do transportu poszkodowanych do szpitali niezbędna była pomoc śmigłowca ratunkowego.

Ćwiczenia były tym bardziej realne, że odbywały się w czasie rzeczywistym i z udziałem pozorantów.
Po sporządzeniu raportu z odbytego szkolenia, przyjdzie czas na refleksje i podsumowanie.

W Zbereży wśród obserwatorów pojawili się przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego:  Robert Gałązkowski Dyrektor SP ZOZ LPR i Krzysztof Przybysz, Dyrektor Regionu „Wschód” w SP ZOZ LPR. 

A