latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Deklaracja Just Culture

26 października 2017

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Robert Gałązkowski uczestniczył dziś w Konferencji Bezpieczeństwa 2017, w ramach której parafował deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. 

Zgodnie z podpisaną deklaracją Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się do budowania wśród swego kierownictwa i pracowników świadomej kultury bezpieczeństwa (Just Culture), jako podstawy skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w Zakładzie oraz do współpracy w tej dziedzinie z innymi sygnatariuszami Deklaracji. 
Najważniejsze elementy kultury bezpieczeństwa, jakie stosowane są w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym to przede wszystkim:
– świadomość i postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i Zakładu;
– wdrożenie wysokich standardów bezpieczeństwa w codziennej praktyce najwyższego kierownictwa i wszystkich pracowników Zakładu;
– postrzeganie słabych punktów Zakładu jako szans na doskonalenie systemu bezpieczeństwa;
– budowanie atmosfery zaufania – nieprzypisywanie win na rzecz aktywnego poszukiwania rozwiązań pojawiających się problemów;
– wprowadzenie zasady „zero tolerancji” dla umyślnych naruszeń przepisów i procedur wewnętrznych;
– ochrona prawna dla osób działających proaktywnie na rzecz bezpieczeństwa.

 

A