learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:
Godło Polski Herb Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 R.

Doposażenie systemu zabezpieczeń infrastruktury IT Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

DOFINANSOWANIE

2 530 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

2 530 000 zł

W ramach dotacji na doposażenie systemu zabezpieczeń infrastruktury IT Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostały zakupione systemy oraz urządzenia które uzupełniły nową architekturę IT zwiększając jej niezawodność oraz poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego LPR. Zakupy zostały podzielone na pięć zadań:

Zadanie nr 1 – zakup rozwiązania do ochrony przed malware i niebezpiecznym oprogramowaniem na serwerach oraz na urządzeniach końcowych.
Zadanie nr 2 – zakup systemu do ochrony poczty elektronicznej.
Zadanie nr 3 – zakup 2 szt. urządzeń typu firewall wraz z niezbędnymi licencjami bezpieczeństwa oraz zakup systemu kopii bezpieczeństwa (backup).
Zadanie nr 4 – zakup urządzeń sieciowych typu router w ilości 2 szt.
Zadanie nr 5 – zakup urządzeń sieciowych typu przełącznik (switch) w liczbie 4 szt.

Doposażenie systemu zabezpieczeń infrastruktury IT Lotniczego Pogotowia Ratunkowego umożliwia obronę przed cyber zagrożeniami. Wdrożono rozwiązania oparte o systemy, które pozwoliły na uzyskanie dodatkowych możliwości w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

A