latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

EHAC Symposium 2013

23 maja 2013

W dniach 22 i 23 maja w Warszawie odbyło się EHAC Symposium 2013, którego gospodarzem był SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Sympozjum jest dedykowane zarówno członkom EHAC (Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i Lotniczego Transportu Sanitarnego) jak i osobom niezrzeszonym w stowarzyszeniu. Konferencja zgromadziła przedstawicieli z czternastu państw Europy i świata, w tym wielu operatorów HEMS.

Wiodącym tematem Sympozjum była "Kultura bezpieczeństwa". Wykłady dla ponad 80 uczestników prezentowali wybitni eksperci. Sympozjum zostało zorganizowane we współpracy z firmami, które produkują sprzęt nieodzowny podczas wykonywania misji HEMS: szwajcarską firmą Aerolite Max Bucher (wnętrze kabiny medycznej), kanadyjską firmą SkyTrac (satelitarny system monitorowania położenia śmigłowców) i dwoma czołowymi producentami śmigłowców – Bell Helicopters i Eurocopter.

W czasie Sympozjum odbyło się również posiedzenie zarządu EHAC jak i zwyczajne walne zgromadzenie członków EHAC.

Podczas wykładów poruszono wiele ciekawych tematów dotyczących innowacyjnych technologii, rozwiązań i koncepcji pozwalających na bezpieczne rozszerzanie możliwości służb HEMS.

Tematyka wystąpień:

Wykład przewodni pt. "Safety Culture" poprowadził Benno Baksteen (Holandia), doświadczony i długoletni pilot liniowy KLM, obecnie przewodniczący grupy doradczej Dutch Expert Group Aviation Safety, działającej w obszarze podnoszenia bezpieczeństwa w lotnictwie. "Bezpieczeństwo samo w sobie nie jest skomplikowane, prawdziwym wyzwaniem jest skuteczne wdrożenie reguł, które je tworzą" – powiedział Benno Baksteen.

Bernd Lang (Austria) z OEAMTC, przewodniczący zespołu roboczego ACRM (Aeromedical CRM) w ramach stowarzyszenia EHAC, przedstawił w prezentacji pt. "Czynnik ludzki – program ACRM" koncepcję zarządzania w załodze HEMS, która uwzględnia wszystkie obszary specyfiki misji ratowniczych HEMS oraz perspektywę pilota, ratownika i lekarza.

Markus Rieder (Szwajcaria), Flight Safety Officer w firmie REGA, opowiedział o projekcie prowadzonym w REGA od roku 2010 dotyczącym badania wpływu zmęczenia na bezpieczeństwo misji HEMS oraz Air Ambulance. Uwzględnił istniejące i nowotworzone europejskie przepisy, które próbują uporządkować ten problem. Jego prezentacja pt. "System zarządzania ryzykiem wynikającym ze zmęczenia" w ciekawy sposób wskazała m.in. na potrzebę rozszerzenia SMS o kwestię ryzyk wynikających ze zmęczenia załóg ratowniczych.

Marcin Wiktorzak (Polska), Koordynator Projektu EC 135 w LPR, przedstawił system SkyTrac jako przykład wpływu technologii satelitarnych na podniesienie bezpieczeństwa w operacjach HEMS, jego prezentacja pt. "Technologie satelitarne – wartość dodana dla poprawy bezpieczeństwa" ilustrowana była przez codzienny sposób wykorzystania systemu w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Opowiedział również o trwających obecnie w LPR projektach HEDGE NEXT oraz SESAR NASCIO, w wyniku których na lotniskach EPBC i EPSC powstaną procedury PinS wykorzystujące GNSS/EGNOS.

Gilles Bruniaux (Francja) z firmy Eurocopter w prezentacji pt. "Bezpieczeństwo w lotnictwie a technologie" przedstawił perspektywę producenta śmigłowców na praktyczne metody zwiększania bezpieczeństwa, które realizowane są poprzez różne formy analiz i badań oraz innowacyjnych narzędzi i technik szkoleniowych (trainery, symulatory itp.).

Karl-Heinz Maximilian (Niemcy) z ADAC oraz Karl-Willi Menden z Peters Software zaprezentowali Safety Reporting System, który jest obecnie używany przez czterych operatorów HEMS w Europie i służy do ewidencjonowania zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych. Trwają obecnie prace nad stworzeniem wspólnej bazy danych, która umożliwiłaby współdzielenie danych pomiędzy operatorami. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość anonimowego tworzenia wpisów w SRS, co jest elementem Safety Culture.

Karl-Heinz Heitmüller (Niemcy) z DRF Luftrettung w swojej prezentacji pt. "Co zrobić z wynikami SMS?" rozważał różne metody wykorzystania wiedzy, którzą operatorzy zbierają w swoich systemach SMS (Safety Management System). Na podstawie wypadku w DRF, w którym doszło do wybuchu butli z tlenem medycznym, wykazywał, że wiedza o okolicznościach takich zdarzeń powinna stać się wspólną wartością członków stowarzyszenia EHAC.

Hans Morten Lossius (Norwegia) z Norsk Luftambulanse w swojej prezentacji pt. "Badania medyczne – ostatnie wyniki" opowiedział o badaniach prowadzonych w Norwegii i ukierunkowanych na czynności ratownicze i lecznicze wykonywane podczas misji HEMS oraz ich wpływ na skuteczność fazy działań przedszpitalnych. Celem badań jest m.in. weryfikacja metod tego typu badań dla misji HEMS oraz określenie optymalnych kierunków rozwoju wyposażenia śmigłowców HEMS, które coraz cześciej przybywają do pacjenta w roli szpitalnego oddziału ratunkowego.

Darko Vučić (Niemcy) reprezentujący EASA przedstawił trwające obecnie prace nad nowymi przepisami regulującymi m.in. działalność operatorów HEMS i podkreślił bardzo wartościowy wkład ekspertów EHAC w proces konsultacji nowych aktów prawnych. Wyjaśnił ponadto procedury tworzenia i uzgodnień środowiskowych, które są stosowane przez EASA oraz omówił harmonogram bieżących projektów legislacyjnych.

Stefan Becker (Szwajcaria) z firmy REGA w prezentacji pt. "Przyczyny powstania sieci niskich tras IFR i ich zalety" przedstawił projekt wdrożenia do użycia w HEMS procedur IFR opartych o GNSS/EGNOS oraz procedur podejść PinS do lądowisk przyszpitalnych. W najbliższych latach sieć tras IFR oraz lądowisk przyszpitalnych osiągalnych w złych warunkach pogodowych przyczyni się do podwyższenia bezpieczeństwa systemu ratownictwa w Szwajcarii.

Erik Normann (Norwegia) z Norsk Luftambulanse przedstawił norweski projekt IFR analogiczny dla szwajcarskiego, w ramach którego powstaje sieć niskich tras IFR – GNSS Low Flight Network (LFN) oraz proceduralne podejścia PinS do lądowisk przyszpitalnych. Duże wrażenie zrobiła na słuchaczach liczba kilkuset misji HEMS, które odbyły się dzięki wdrożeniu IFR niosiąc pomoc medyczną pacjentom mimo bardzo trudnych warunków pogodowych uniemożliwiających loty w warunkach VFR.

 

A