latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

IV Konferencja „Psychologia i Ratownictwo Medyczne”

16 listopada 2016

W podwarszawskim Ołtarzewie w dniach 15-16 listopada już po raz czwarty odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Psychologia i Ratownictwo Medyczne”. Organizatorami wydarzenia byli: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Poprzednie edycje konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wśród uczestników znajdowali się przedstawiciele całego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarówno ratownicy medyczni, pielęgniarze, lekarze, dyspozytorzy medyczni jak i kadra zarządzająca. Zakres tematyczny tegorocznej konferencji został poszerzony. Poza tematami dotyczącymi wsparcia psychologicznego w ratownictwie medycznym, pogłębiano również tematykę związaną z medycyną ratunkową.

Pierwszy dzień poświęcono na tematy medyczne, związane z obowiązującymi procedurami i standardami postępowania w określonych przypadkach. Ciekawy wykład na temat nowoczesnych metod leczenia odmrożeń wygłosił dr Adam Domanasiewicz. Z kolei dr Cezary Pakulski pochylił się nad zaopatrzeniem pacjentów z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi. Sporo czasu poświęcono też na podsumowanie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Marcin Podgórski z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mówił o zastosowanych procedurach specjalnych, a dr Małgorzata Popławska z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego o zaangażowaniu służb w to wydarzenie. Tematykę opieki nad dzieckiem w zakresie intensywnej terapii podczas transportu z miejsca zdarzenia do szpitala przybliżył słuchaczom dr Marek Migdał. O prawnych i praktycznych aspektach zdarzeń masowych mówił Ignacy Baumberg. Do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez ratownika medycznego odniósł się w swoim wystąpieniu Mateusz Komza. Merytoryczną dyskusję wywołała prelekcja prof. Waldemara Machały na temat sposobów leczenia bólu przez zespoły ratownictwa medycznego. Jak ważnym elementem jest komunikacja we współpracy służb podczas działań ratowniczych udowodnił Marcin Podgórski. O psychologicznych aspektach zmian zachodzących w systemie ratownictwa medycznego na Ukrainie mówił dr Wolodymyr Pokhmurskii z Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku. Na koniec do niemałej roli symulacji w ratownictwie medycznym odniósł się Marek Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematyką wsparcia psychologicznego w systemie PRM. Na pytanie, po co psychologia w ratownictwie odpowiadała w swoim wykładzie dr Małgorzata Wypych. Wystąpienie prof. Adama Tarnowskiego było poświęcone rzeczywistości wirtualnej w szkoleniu ratowników medycznych. Z kolei konsekwencjami wydarzeń traumatycznych dla jednostki i otoczenia zajęła się Anetta Mackiewicz. Interesujący okazał się wykład dr. Pawła Rasmusa dotyczący zastosowania algorytmu SPIKES w rozmowie z bliskimi pacjenta. Ciekawie o wypaleniu zawodowym personelu medycznego jako problemie organizacji opowiadała dr Wypych, a o zaburzeniach rytmu okołodobowego – dr Michał Skalski. Procedury wsparcia psychologicznego w zdarzeniach masowych na przykładzie Śląska przybliżyła obecnym na konferencji Liliana Krzywicka. Natomiast dr Piotr Leszczyński podjął się analizy zjawiska wypalenia zawodowego wśród pracowników systemu PRM. Na zakończenie o wykorzystywaniu doświadczeń wojskowych w ratownictwie cywilnym opowiadał Tomasz Sanak z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Zdrowia, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej, a także  Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej. Natomiast patronaty medialne objęły czasopisma: Emergency Medical Service – Ratownictwo Medyczne, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Anestezjologia i Ratownictwo oraz portale internetowe: ratunek24.pl, medexpress.pl, portalemedyczne.pl.

A