latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Komunikat prasowy

28 czerwca 2012

Po zbadaniu sygnalizowanego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe problemu nadspodziewanie wczesnego spadku mocy silników śmigłowców EC 135 P2i, jako przyczynę tego problemu wskazano stan zużycia silników śmigłowców.

Firma Eurocopter ustaliła, że stan ten jest wynikiem naturalnego procesu erozji komponentów silnika związanego z warunkami, w których eksploatowane są śmigłowce (działanie w warunkach zwiększonego zanieczyszczenia powietrza pyłem, kurzem czy piaskiem), a także uszkodzeń tych silników spowodowanych ciałami obcymi (FOD – Foreign Object Damage). W odpowiedzi na zgłoszony problem, firma Eurocopter przedstawiła rozwiązanie mające na celu ograniczenie do minimum zjawiska erozji oraz uszkodzeń FOD.

W tym celu firma Eurocopter dostarczy Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu zestawy filtrów przeznaczonych do zainstalowania na wlotach powietrza i chroniących silniki śmigłowców przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu oraz ciałami obcymi, które mogą być zasysane przez silnik w toku eksploatacji śmigłowców. Inwestycja w filtry pozwoli na znaczne obniżenie kosztów serwisu silników dzięki wydłużeniu okresów pomiędzy czynnościami serwisowymi wymaganymi z uwagi na spadek mocy silników spowodowany działaniem erozji.

Filtry posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, w tym certyfikat Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA – European Aviation Safety Agency). Rozliczenie dostaw filtrów nastąpi w ramach porozumienia do łączącej strony umowy i nie będzie wiązało się z dodatkowymi płatnościami ze strony Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 

A