latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Konferencja „Dyspozytor medyczny w systemie PRM”

3 kwietnia 2014

W dniach 2-3 kwietnia 2014 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dyspozytor Medyczny w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego”.
Jej organizatorami byli Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast współorganizatorami: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polska Rada Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego i Społeczny Komitet Ratowników Medycznych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali organizatorzy: Małgorzata Popławska, prezes ZPRM SPZOZ oraz Grzegorz Michalak, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM. Gospodarze mówili o celu konferencji i jej ukierunkowaniu na tak szczególną grupę zawodową. Dyspozytor medyczny stanowi bowiem kluczowy i najbardziej newralgiczny element systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. To od jego decyzji zależy, jak system zadziała w konkretnej sytuacji, jak system udzieli pomocy pacjentowi.

Wśród gości znalazł się prof. Jerzy Robert Ładny, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, który objął to wydarzenie swoim patronatem. Mazowiecki Urząd Wojewódzki reprezentował z kolei Michał Borkowski, dyrektor Wydziału Zdrowia i jednocześnie pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. ratownictwa medycznego.

Precyzyjnie dobrany program konferencji spowodował, że prelegenci w swoich wystąpieniach dotknęli niemal wszystkich kwestii, z którymi spotykają się dyspozytorzy medyczni w swojej codziennej pracy.

Pierwszy wykład poprowadził Marcin Podgórski, zastępca dyrektora ds. organizacji i planowania w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. W swoim przemówieniu skupił się na tych zmianach prawnych w systemie ratownictwa medycznego, które bezpośrednio dotyczą dyspozytorów medycznych.

O systemie doskonalenia zawodowego mówiła Beata Dmowska, naczelnik Wydziału Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

Niezwykle ciekawie o wszelkich aspektach prawnych w pracy dyspozytorów mówił Tomasz Jurek, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wiele pytań słuchaczy dotyczyło odpowiedzialności prawnej w pracy na stanowisku dyspozytorskim.

Na pytanie o potrzebę wykorzystania procedur w pracy dyspozytora medycznego próbował odpowiedzieć Mateusz Komza z Polskiej Rady Ratowników Medycznych, na co dzień pracujący w Wojewódzkiej Stacji ratownictwa Medycznego w Łodzi. Przedstawił on również analizę ankiet przeprowadzonych wśród dyspozytorów medycznych przeszkolonych przez członków Zespołu ds. opracowania procedur wspomagających podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego w zakresie przyjęcia zgłoszenia, kwalifikacji zgłoszenia oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego do różnych stanów zagrożenia zdrowotnego.

Następnie odbyły się dwa wykłady szczegółowo prezentujące działanie systemów ratownictwa medycznego w innych krajach z perspektywy dyspozytora medycznego. Joanna Fąferek opowiadała o systemie brytyjskim, a Robert Rajtar o niemieckim.

Na koniec pierwszego dnia konferencji odbył się wykład Małgorzaty Wypych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe) na temat niezwykle ważny dotyczący wsparcia psychologicznego.

W czasie konferencji równolegle do wykładów odbywały się również warsztaty praktyczne pt. „Przyjmowanie wezwań w oparciu o mobilny symulator stanowiska dyspozytorskiego”, które cieszyły się niemałym zainteresowaniem. Prowadził je Klaudiusz Nadolny (Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego).

Na drugi dzień konferencji zaplanowano trzy wykłady. Pierwszy z nich dotyczył monitorowania pracy dyspozytorów medycznych. O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowiadali Anna Zielińska-Górka, która jest kierownikiem Centrum Dyspozytorskiego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego wraz ze swym zastępcą Grzegorzem Rębaczem.

Kolejny wykład był poświęcony ryzyku zawodowemu, jakie muszą ponosić dyspozytorzy medyczni. Wygłosiła go Edyta Wcisło, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych, na co dzień pracująca w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Ostatnie wystąpienie należało do Klaudiusza Nadolnego, który pokusił się o ocenę doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w świetle obowiązującego prawa.

Patronat honorowy nad konferencją objął Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz Konsultant Krajowy ds. medycyny ratunkowej. Natomiast patronat medialny zechciały objąć trzy portale internetowe: portalemedyczne.pl, medexpress.pl oraz ratunek24.pl.

Jak zapewniają organizatorzy kwietniowa konferencja była pierwszą tego typu inicjatywą Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Zakładu Ratownictwa Medycznego, ale na pewno nie ostatnią.

A