latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Konferencja na temat wsparcia psychologicznego w systemie PRM

6 listopada 2014

W dniach 5-6 listopada w Ołtarzewie koło Warszawy odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Praca w jednostkach systemu ratownictwa medycznego niesie ze sobą szereg wyzwań, trudnych decyzji, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, obcowanie z chorobą, ale również ze śmiercią. To ciągła praca pod presją czasu. Wobec tych wyzwań nawet najsilniejszy psychicznie człowiek może wymagać wsparcia psychologicznego.

Ubiegłoroczna konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, w związku z tym postanowiono kontynuować dyskusję na temat aspektów psychologicznych funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez analizę zagrożeń wynikających z pracy w systemie pielęgniarek systemu, lekarzy systemu, ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych.

Konferencję w imieniu organizatorów uroczyście otworzył Robert Gałązkowski, dyrektor SP ZOZ LPR. Zaznaczył, że większa liczba uczestników w stosunku do ubiegłego roku świadczy o rosnącej potrzebie organizacji tego typu konferencji i że temat wsparcia psychologicznego dla pracowników systemu PRM dopiero zaczyna być zauważany.

Pierwszy wykład poprowadziła Anna Zielenkiewicz, psychoterapeutka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która nakreśliła sylwetkę pracownika systemu PRM. Następnie o zespole wypalenia zawodowego i jego zwalczaniu mówiły prof. Marta Anczewska (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) i Martyna Tworkowska (SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe). Kolejny blok poświęcono zjawisku PTSD, czyli stresowi pourazowemu. O profilaktyce mówił prof. Adam Tarnowski (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej), a o rozpoznawaniu i leczeniu dr Agnieszka Popiel (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) i dr Ewa Pragłowska (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania). O uzależnieniach jako poważnym problemie XXI wieku mówiła doktor psychologii klinicznej Ewa Woydyłło.
Zainteresowaniem cieszyło się też wystąpienie honorowego gościa z Ukrainy dra Romana Lischuka, który zajmuje się organizacją wolontariackiej pomocy psychologicznej dla rannych podczas operacji antyterrorystycznych na wschodzie Ukrainy. Bardzo dobrze przez słuchaczy została przyjęta prelekcja dra Michała Skalskiego na temat zasad i higieny snu, którego zaburzenia są nierozerwalnie związane z charakterem pracy w systemie PRM. Na koniec dr Małgorzata Wypych (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe) opowiedziała o konsekwencjach stresu chronicznego i wtórnej traumatyzacji, a Aleksandra Szpakowska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) o stylach radzenia sobie ze stresem wśród pracowników ratownictwa medycznego.

Drugi dzień konferencji poświęcono na warsztaty praktyczne:
– Dla wszystkich, którzy lubią alkohol
– Bądź asertywny – analiza transakcyjna
– Czekolada, boks? Świadome oddychanie czy racjonalna analiza? Metody kontroli emocji w pracy
– Co kontrolować, co odpuścić – metody poznawcze radzenia sobie ze stresem.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Bartosz Arłukowicz – minister zdrowia, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski – dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny -konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej.

Patronat medialny: Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Anestezjologia i Ratownictwo, ratunek24.pl, portalemedyczne.pl, medexpress.pl.
 

A