learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Konferencja pediatryczna

15 marca 2023

W Warszawie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stany Zagrożenia Życia i Zdrowia u Dzieci. Teoria i Praktyka”. Organizatorami wydarzenia byli: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie oraz Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.

 

Uczestników konferencji powitał prof. Robert Gałązkowski, dyrektor LPR, a następnie otworzył ją rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong. Wybitni specjaliści zajmujący się szeroko rozumianą pediatrią zaprezentowali 22 wykłady obejmujące postępowanie z najmłodszymi pacjentami w różnych stanach. 

 

W pierwszej sesji skupiono się na zaprezentowaniu działania w konkretnych zachorowaniach wśród dzieci. Profesor Paweł Łaguna mówił o pacjentach ze skazą krwotoczną, prof. Bogdan Ciszek o postępowaniu w ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym, z kolei dr Anna Janus-Młodawska postępowaniu z dziećmi w kwasicy ketonowej. Ciekawy, z medycznego punktu widzenia, wypadek nurkowy zaprezentował Jakub Zachaj. Kolejne wykłady dotyczyły dzieci z ciałem obcym w drogach oddechowych (prof. Lidia Zawadzka-Głos), z urazami gałek ocznych (prof. Wojciech Hautz) oraz pacjentów paliatywnych (lek. Łukasz Jabłoński). Prof. Tomasz Wolańczyk swoje wystąpienie poświęcił próbom samobójczym wśród dzieci, natomiast prof. Bożena Werner mówiła o zaburzeniach rytmu serca u pacjentów pediatrycznych. Działania ratunkowe u pacjentów ze schorzeniami nefrologicznymi przybliżył słuchaczom dr Michał Maternik, a prof. Tomasz Szczapa opowiedział o resuscytacji noworodka na etapie przedszpitalnym. Ciekawą prelekcję na temat krwawienia z dróg rodnych u pacjentki nieletniej wygłosił prof. Krzysztof Czajkowski.

Drugą sesję poświęcono sytuacjom nadzwyczajnym w medycynie ratunkowej dzieci. Prof. Mariusz Kuśmierczyk mówił o wykorzystaniu ECMO, Michał Kopka o ratunkowym wydobyciu płodu przez zespół HEMS, a Karolina Kosiacka zaprezentowała charakterystykę urazów u dzieci. Wyzwania związane z transportem noworodków zaprezentował w swoim wystąpieniu prof. Jan Mazela, a prof. Jarosław Woroń skupił się na temacie farmakoterapii. O przygotowaniu zespołów ZRM do medycznych czynności ratunkowych u najmłodszych pacjentów mówił dr Jan Stachurski, a o organizacji lotniczego transportu Łukasz Szemis. Opis przypadku związanego ze zdarzeniem masowym z udziałem dzieci przedstawił dr Rafał Nowakowski. Prof. Dariusz Kosson mówił, jak ułatwić lekarzowi intubację dziecka. Na koniec wystąpienie poświęcone pracy lekarza SOR w szpitalu dziecięcym wygłosił dr Paweł Samocki.

 

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział niemal 900 osób.

Patronat nad konferencją objął minister zdrowia, rektor WUM oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Partnerami wydarzenia były firmy: Schiller, Ekomark, Laerdal i Neomed.  

A