latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Konferencja podsumowująca projekt budowy baz

20 października 2014

Dziś w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu pn. „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ETAP 2”. Wziął w niej udział Sławomir Neumann – sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, Hanna Zych-Cisoń – wicemarszałek województwa pomorskiego, a także Robert Gałązkowski – dyrektor SP ZOZ LPR.

Projekt budowy baz był realizowany w latach 2010-2013 w dwóch etapach w ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Został współfinansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach etapu I wybudowanych lub wyremontowanych oraz doposażonych zostało 6 baz HEMS: w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Sanoku, Suwałkach i Zielonej Górze, a także Stacja Obsługi Technicznej w Szczecinie. W ramach etapu II wybudowane oraz doposażone zostały 4 bazy w Gdańsku, Kielcach, Krakowie i Wrocławiu. Całkowita wartość projektu to 68,28 mln zł, z czego 85 % stanowiły środki unijne, pozostałą część sfinansowało Ministerstwo Zdrowia.

Dzięki projektowi w bazach powstała nowoczesna infrastruktura, w skład której wchodzą m. in. nowy hangar, stacja paliw, płyta postojowa, miejsce startów i lądowań, zaplecze operacyjno-socjalne i drogi dojazdowe. Nowe bazy zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami i oczekiwaniami dyżurujących zespołów. Rozkład pomieszczeń i odległości pomiędzy poszczególnymi elementami bazy ułatwią funkcjonowanie załóg HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service – Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego). Dzięki temu, że płyta postoju śmigłowca, stacja paliw i pomieszczenia socjalno-operacyjne są w bezpośredniej bliskości od siebie szybciej można odtworzyć gotowość do pełnienia dyżuru po wykonanej akcji ratowniczej. Lekarze i ratownicy w możliwie najkrótszym czasie uzupełnią brakujące leki i sprzęt medyczny, a piloci sprawnie zatankują śmigłowiec. Zapewnione zostały również dogodne warunki do hangarowania nowoczesnych śmigłowców, od ich sprawności bowiem zależy życie i zdrowie transportowanych pacjentów.

Ponadto realizacja projektu umożliwiła: wprowadzenie w nowobudowanych bazach jednolitego standardu prowadzonej działalności, zwiększenie efektywności użytkowania nowoczesnych śmigłowców, wzrost dostępności usług oferowanych przez SP ZOZ LPR poprzez wydłużenie dyżurów, wzrost bezpieczeństwa prowadzonych akcji ratunkowych, spełnienie standardów w zakresie ochrony środowiska, zabezpieczenie obiektów i śmigłowców przed dostępem osób niepowołanych.

Bazy, w których dotychczas funkcjonowały lotnicze zespoły ratownictwa medycznego to najczęściej obiekty z lat 60. i 70., które nie zostały zaprojektowane na potrzeby działalności Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Coraz częściej pojawiały się problemy, by sprostać wymogom technicznym, sanitarno-epidemiologicznym czy lotniczym stawianym przed SP ZOZ LPR.

Realizacja projektu „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” oraz wymiana floty śmigłowcowej sprawiły, że nasza jednostka stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie służb HEMS. Działania te wpłyną na podniesienie poziomu ratownictwa medycznego w Polsce.

Zakres i realizacja projektu
ETAP 1
• budowa i remont oraz doposażenie baz na terenie: Białegostoku, Łodzi, Poznania, Sanoka, Suwałk, Zielonej Góry i Szczecina
ETAP 2
• budowa oraz doposażenie baz na terenie: Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Kielc
• doposażenie istniejących baz na terenie: Olsztyna, Bydgoszczy, Lublina, Warszawy, Gliwic
• zakup ziemi w Krakowie

Projekt jedyny w swoim rodzaju
Dedykowane rozwiązania w zakresie:
• funkcjonalności układu pomieszczeń (standaryzacja układu pomieszczeń w każdej z baz)
• platformy pod śmigłowce (bezpieczne i szybkie hangarowanie i wyhangarowanie śmigłowca)
Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów
(w większości baz zastosowano pompy ciepła)
Rozwiązania zapewniające awaryjne źródło zasilania baz w energię elektryczną

Efekty
1. Skrócenie czasu potrzebnego na odtworzenie gotowości do przyjęcia kolejnego wezwania
2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjenta i załóg
3. Potencjalnie większa liczba lotów ratunkowych, którą jest w stanie obsłużyć jednostka
4. Bazy przygotowane do prowadzenia działalności w trybie 24h

ŁÓDŹ

BIAŁYSTOK

A