latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Mistrzostwa na Ukrainie

8 września 2017

Przez ostatnie dwa dni czternaście załóg z Ukrainy, Polski i Czech prowadziło zmagania w Międzynarodowych Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego we Lwowie.

Ratownicy medyczni, lekarze i felczerzy sprawdzali swoje umiejętności w sześciu zadaniach, w tym dwóch odbywających się w nocy. Musieli sobie poradzić z pacjentami w różnych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. – Tworząc scenariusze chodziło nam o wywołanie elementu zaskoczenia, ale przede wszystkim wymuszenie na zespołach merytorycznego podejścia do zagadnienia – mówił Marcin Podgórski, komandor Mistrzostw, Zastępca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W generalnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła załoga karetki z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, na drugim uplasował się zespół z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, a na trzecim – załoga z pogotowia w ukraińskim Kosivie, będąca podstacją Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku).

Jeśli chodzi o ranking ukraińskich załóg, to kolejne były zespoły z Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Lwowie (stacja nr 2) oraz przedstawiciele Szpitala Klinicznego Straży Granicznej we Lwowie.

Organizatorami Mistrzostw były Wojewódzkie Centra Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Lwowie i Iwano-Frankowsku, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ i Uniwersytet Medyczny we Lwowie.

A