learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Zasady transportu pacjentów oparzonych

zasady transportu pacjentów oparzonych

 
Transport lotniczy pacjentów z chorobą oparzeniową odbywa się na następujących zasadach:
  1. Do transportu kwalifikuje się pacjentów z: oparzeniami IIº przekraczającymi 20% powierzchni ciała, oparzeniami IIº przekraczające 10% u dzieci do 10 r.ż. i pow. 50 r.ż., oparzeniami IIIº we wszystkich grupach wiekowych, oparzeniami dróg oddechowych; oparzeniami pow. IIº obejmujące twarz, kończyny, krocze; oparzeniami u pacjentów pourazowych, stabilizowanych w innych oddziałach, oparzeniami elektrycznymi, chemicznymi oraz innymi zgodnie z lokalnymi kryteriami przyjęcia do ośrodka leczenia oparzeń.
  2. Każdy przypadek zlecenia transportu pacjenta oparzonego jest oceniany indywidualnie przez dyspozytora medycznego lub lekarza LPR i wymaga bezpośredniej rozmowy z lekarzem zlecającym przewóz; w procesie podejmowania decyzji o transporcie muszą zostać wzięte pod uwagę następujące czynniki: istnienie jednoznacznych korzyści dla pacjenta w stosunku do ryzyka związanego z transportem, odpowiedź kliniczna pacjenta na standardowe leczenie choroby oparzeniowej, stan pacjenta w okresie poprzedzającym transport; ostateczna decyzja o wykonaniu transportu leży po stronie LPR.
  3. W przypadku pacjenta z chorobą oparzeniową jest wymagane przedstawienie aktualnych wyników gazometrii, jonogramu i morfologii.

 

Pacjenci z podejrzeniem oparzenia dróg oddechowych muszą zostać na transport zaintubowani
zgodnie z ustaleniami z dyspozytorem medycznym lub lekarzem LPR.
A