latamy, by ratować

Jesteś tutaj: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe > Operator sieci radiowej > Procedura udostępniania częstotliwości

Procedura udostępniania częstotliwości

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,  jako operator dyspozytorskich sieci łączności  radiowej   dla   potrzeb systemu   Państwowe   Ratownictwo   Medyczne (PRM),   informuje o obowiązującej procedurze w zakresie  udostępniania   radiowych   kanałów   częstotliwości   w  paśmie 168/169 MHz, zarezerwowanych dla operatora przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

  1. Podmiot, występujący o przydzielenie zarezerwowanych dla systemu PRM radiowych kanałów częstotliwościowych w paśmie 168/169 MHz, przesyła na adres Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5), następujące dokumenty:

      –         założenia     techniczno – organizacyjne projektowanej    sieci  radiowej wraz z deklaracjami                  zgodności  parametrów   technicznych   wszystkich  planowanych do użycia radiotelefonów,

      –          formularz     RRL      (Radiokomunikacja    Ruchoma     Lądowa)    o   wydanie   pozwolenia          radiowego   na   używanie  radiokomunikacyjnych  urządzeń nadawczych  lub  nadawczo –                         odbiorczych    pracujących    w    sieci    wraz    z   załącznikami    do  formularza zawierającymi dane      techniczne  wszystkich stacji radiowych tworzących  sieć radiokomunikacyjną,

      –          aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS lub CEDIG) – wypis z właściwego      rejestru               może być zastąpiony wypisem  z  właściwego  rejestru  elektronicznego,  ma  on moc dokumentu             urzędowego,

      –           numer NIP oraz REGON,    

      –          oświadczenie    o    posiadaniu     potencjalnych     jednostek     systemu    PRM    

      (w przypadku potencjalnych dysponentów jednostek systemu)  lub

      –           zaświadczenie    z     właściwego    Urzędu    Wojewódzkiego    o    wpisie    do rejestru                      jednostek     współpracujących     z    systemem    PRM,    

      –           jeżeli  osoba  reprezentująca  podmiot,  podpisująca  umowę, nie  jest wskazana

      w  KRS,  należy  do  wypisu  z  właściwego  rejestru  dołączyć pełnomocnictwo dla tej

      osoby do podpisania umowy.

      Do w/w dokumentów nie należy załączać opłat skarbowych.

  1. Formularz  RRL   z   załącznikami   należy   pobrać   ze   strony:        www.uke.gov.pl  

     w  następującej  kolejności:

      Częstotliwości –  Pozwolenia radiowe –  Jak uzyskać pozwolenie radiowe – Wnioski

      o pozwolenie radiowe – Pozwolenie radiowe/ służba ruchoma lądowa i satelitarna –   

      Załącznik (RRL_wniosek_radiokomunikacja_ruchoma_lądowa).

  1. Wskazane jest, aby opracowanie założeń organizacyjno-technicznych oraz formularza z załącznikami zlecić specjalistycznej firmie radiokomunikacyjnej.

      4. Operator  dyspozytorskich   sieci   łączności   radiowej   dla   potrzeb   systemu   PRM,      

      dysponując   w/w   dokumentami,  uzupełnia  je,  proponując  przydział  częstotliwości  

            wynikający  z  planowania radiowego, a następnie   występuje  do  UKE  o  udzielenie   

            pozwolenia  radiowego.

   5. Uzyskane  pozwolenie  radiowe stanowi podstawę do udostępnienia przez operatora  prawa do            wykorzystywania właściwych częstotliwości radiowych  zainteresowanym   podmiotom.

  6. Udostępnienie  częstotliwości   odbywa się  na  podstawie zawarcia  stosownej  umowy  pomiędzy  użytkownikiem  a  operatorem  sieci. Załącznikiem  do umowy jest  właściwe  pozwolenie radiowe.

    Pytania, dotyczące w/w procedury, można kierować w godz. 8,00÷15,35 bezpośrednio do Działu Informatyki

    i Łączności w Lotniczym  Pogotowiu  Ratunkowym,   

    Warszawa,   ul.  Księżycowa 5,   

    tel.:  22/ 22 99 740,  fax:  22/ 22 99 933.

    – aktualizacja 21.03.2017 r.

Załączniki

A

Aby kontynuować przeglądanie witryny musisz zaakceptować politykę cookies. więcej

Serwis LPR korzysta z plików cookie Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez wszystkie serwisy internetowe LPR. Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacjach zawartych w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

Zamknij