latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Polscy ratownicy szkolą ukraińskich lekarzy i felczerów

11 września 2014

Ten tydzień całkowicie był poświęcony 13-osobowej delegacji ukraińskiej składającej się z lekarzy i felczerów, którzy od niedzieli gościli w Warszawie. Pierwszego dnia goście wizytowali w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Babice. Mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. Była to również okazja, by obejrzeć śmigłowiec ratunkowy i odbyć lot w symulatorze.

Od poniedziałku (tj. 8 września) w Szkole Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie odbywało się szkolenie dla 13 lekarzy i felczerów z Ukrainy prowadzone przez instruktorów z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szkolenie to, dotyczyło zaawansowanych zabiegów ratujących życie u dorosłych opartych na standardach Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Goście z Ukrainy na kilku stanowiskach z fantomami uczyli się postępowania z pacjentami w różnych stanach zagrożenia życia np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, pacjent nieprzytomny.
– Całe przedsięwzięcie to kolejna forma wsparcia naszych ukraińskich sąsiadów oparta na ubiegłorocznym porozumieniu o współpracy zawartym pomiędzy Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ a Wojewódzkim Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku na Ukrainie – tłumaczy Robert Gałązkowski, dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Szkolenie trwało cztery dni i zakończyło się dziś uroczystym przekazaniem w obecności Pana Cezarego Rzemka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Pana Artura Kameckiego dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym dla Iwano-Frankowskiego Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof. – To kolejne karetki i sprzęt medyczny, które trafią do naszego Centrum. Nie znajduję słów, by wyrazić moją wdzięczność za przyjaciół z Polski – powiedział Vołodymyr Pokhmurskii, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku.
 

A