latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Polsko-czeskie seminarium

11 lutego 2014

W dniach 10-11 lutego br. w Warszawie odbyło się seminarium „Lotnicze Ratownictwo Medyczne w Polsce i w Czechach”. Organizatorami seminarium byli: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Alfa Helicopter oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych obu pogotowi lotniczych. Gościem specjalnym seminarium był Darko Vučić, pełniący funkcję legislatora w Europejskiej Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Seminarium jest doskonałym przykładem stosowania dobrych praktyk. – Spotykamy się, by rozmawiać o tym, jak podobne kwestie są rozwiązywane w obu jednostkach, by wymieniać nasze wieloletnie doświadczenia, a także podzielić się uwagami na temat obowiązujących przepisów lotniczych i tych, które mają być w niedalekiej przyszłości wprowadzone – mówi Robert Gałązkowski, dyrektor SP ZOZ LPR.

Seminarium rozpoczęło się od wystąpienie Pavla Mullera, szefa Alfy Helicopter i jednocześnie Prezesa Zarządu EHAC (Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i Lotniczego Transportu Sanitarnego). Prelegent szczegółowo omówił organizację i funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w Czechach, a także służby HEMS. Poinformował, że czeski HEMS liczy 10 stałych baz śmigłowcowych, z których 4 operują w porze nocnej. Ratownictwo medyczne u naszych południowych sąsiadów finansowanie jest w części lotniczej z budżetu państwa, a w części medycznej przez samorządy regionalne. Istotnym jest, że w Czechach każdy obywatel posiada ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia mu uzyskiwanie świadczeń medycznych.
Alfa Helicopter, podobnie jak SP ZOZ LPR, w swojej działalności wykorzystuje śmigłowce Eurocopter EC 135. Załogi dyżurne również składają się z trzech osób: pilota, ratownika i lekarza.

Następnie głos zabrał Robert Gałązkowski, dyrektor SP ZOZ LPR, którego zadaniem było zapoznanie uczestników seminarium z organizacją systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce, którego nieodłącznym elementem są lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Dyrektor Gałązkowski przybliżył też gościom interesującą historię polskiego lotnictwa sanitarnego.

W kolejnej części spotkania uczestnicy rozpoczęli dyskusję na temat obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania lotów HEMS. Szczególnie dużą uwagę zwrócono na przepisy, których modyfikacja w odczuciu dyskutujących przyniosłaby korzyści dla operatorów HEMS. W dyskusję aktywnie włączył się Darko Vučić, zaangażowany w tworzenie nowych przepisów prawa lotniczego w EASA.

Seminarium składało się z kilku modułów: operacyjnego, administracyjno-finansowego, technicznego oraz zarządzania ryzykiem. Wszystkie te tematy wywoływały żywą dyskusję. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów szczególnie na tematy dotyczące operacji lotniczych. Piloci omawiali nietypowe sytuacje, które przytrafiły im się w czasie ich kariery lotniczej. Poruszano również kwestie zaawansowanego wyposażenia śmigłowców – dyskutowano jego wady i zalety.

Jednym z ważniejszych tematów poruszonych na seminarium była możliwość realizacji przez obu operatorów lotniczych akcji ratunkowych z użyciem śmigłowców w strefie przygranicznej.
 

A