latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Porozumienie o współpracy PSP

31 lipca 2008

W dniu 31 lipca br. podpisano Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a reprezentującym SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Dyrektorem Robertem Gałązkowskim, w sprawie zasad współdziałania SP ZOZ LPR z jednostkami ochrony przeciwpożarowej włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Istotą przedmiotowego porozumienia jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania wymienionych służb w trakcie prowadzonych działań ratowniczych.

 

A