latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Spotkanie przedstawicieli PSP i SP ZOZ LPR

25 lutego 2011

www.straz.gov.pl

Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz nowych wyzwań ratowniczych, realizowanych przez jednostki PSP oraz OSP, wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zorganizowane zostało w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce spotkanie z Dyrektorem Oddziału Kraków LPR. Na spotkanie zaproszony został również przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę, wymieniono się wnioskami, które przyjęto do realizacji podczas przyszłych wspólnych działań. Osobnym, bardzo ważnym zagadnieniem, jest współpraca w obrębie autostrady, która stała się nowym polem działań ratowniczych na terenie powiatu i wymaga szczegółowych analiz działań oraz procedur ratowniczych.

Powiat wielicki, pozbawiony szpitala, wymaga transportu poszkodowanych, jak i ciężkich przypadków typu: zawał, wylew, do krakowskich szpitali. Takich działań z użyciem śmigłowca LPR jest rocznie na terenie powiatu kilkadziesiąt. Zdarza się też, że pierwszymi ratownikami udzielającymi pomocy medycznej są strażacy, którzy przekazują poszkodowanego załodze LPR.

A