latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Szkolenie ukraińskich lekarzy

20 maja 2014

Dziś w Międzyzdrojach odbyło się oficjalne przekazanie przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Szczecinie kolejnego ambulansu dla iwano-frankowskiego Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof (WCMRiK). – Cieszę się, że w ten sposób możemy pomóc naszym sąsiadom. Kiedyś taka pomoc płynęła do Polski ze strony krajów zachodnich – mówił Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie.

To już kolejna forma wsparcia wynikająca z ubiegłorocznego porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ a Wojewódzkim Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. – To co dla nas robicie jest nieocenione – mówił wyraźnie wzruszony Volodymyr Pochmurskii, dyrektor WCMRiK w Iwano-Frankowsku.

Od niedzieli w Międzyzdrojach w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym szczecińskiej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego trwa szkolenie pierwszej grupy lekarzy i felczerów z Ukrainy dotyczące zaawansowanych zabiegów ratujących życie wg standardów międzynarodowych. Goście z Ukrainy na kilku stanowiskach z fantomami uczą się postępowania z pacjentami w różnych stanach zagrożenia życia np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, pacjent nieprzytomny. – Ci lekarze po odbyciu kursu będą mogli dalej przekazać zdobytą wiedzę swoim kolegom na Ukrainie – powiedział Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Organizatorami szkolenia są Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oraz SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR). Kurs prowadzą pracownicy Zakładu Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz instruktorzy SP ZOZ LPR.
 

A