latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Wyrazy współczucia dla Pana Leszka Elasa, Komendanta Głównego Straży Granicznej

2 listopada 2009

W związku z katastrofą śmigłowca Kania, która miała miejsce w dniu 31 października 2009 roku, a w której podczas wykonywania zadań służbowych śmierć ponieśli trzej funkcjonariusze Straży Granicznej, w imieniu własnym i pracowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pragnę na ręce Pana Komendanta złożyć wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Rodzin Zmarłych i dla całej formacji.
 

Robert Gałązkowski
Dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

A