learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:
Godło Polski Herb Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 R.

Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w zakresie jego rozbudowy i modyfikacji

DOFINANSOWANIE

24 359 667 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

24 359 667 zł

W ramach umowy zakupiono:

1. Rozbudowa środowiska SWD PRM o sprzęt sieciowy i oprogramowanie do monitorowania infrastruktury SWD PRM

2. Modernizacja torów antenowych na potrzeby integracji łączności radiotelefonicznej z PZŁ SWD PRM – tylko dokumentacja techniczna

3. Rozbudowa PKI o ośrodek backupowy

4. System backupowy do SWD PRM

5. Budowa niezależnego modułu AVL

6. Utworzenie łączy ss7 do PZŁ SWD PRM

7. Licencja Automapa na potrzeby ZRM

8. Rozszerzenie funkcjonalności modułów SWD PRM

9. Wymiana i zakup sprzętu do obsługi SWD PRM

Realizacja zadania rozbudowy i modyfikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) wymaga ciągłej rozbudowy infrastruktury środowiska SWD PRM w związku z zwiększaniem liczby modułów w wersji 2.0 oraz wzrostem liczby nowych funkcjonalności.  W ramach zadania został zakupiony także sprzęt do integracji SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (P1) oraz wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), jak również narzędzia do monitorowania i optymalizacji funkcjonowania infrastruktury SWD PRM oraz podsystemów współpracujących z SWD PRM.

Jednocześnie, w związku z rozbudową infrastruktury SWD PRM realizowanej stopniowo przez KCMRM od 2019 roku, istniała potrzeba budowy nowego dedykowanego systemu kopii bezpieczeństwa na potrzeby Systemu. Projekt zakładał wymianę wszelkich elementów wpływających na wydajność starego systemu oraz zastosowanie nowych elementów, zarówno na poziomie sprzętowym, jak i aplikacyjnym oraz zwiększenie jego obszaru działania w ciągle rozbudowywanej infrastrukturze SWD PRM. Nowy System zapewnia szybkie odzyskiwanie danych, zarówno aplikacyjnych, jak i tych zawartych w schematach bazach danych, wymagał przeprowadzenie wielu postępowań przetargowych, analiz prądowych, ustaleń/uzgodnień z gestorami sieci, montażu urządzeń i ich konfigurację oraz przedłużenie opieki serwisowej na posiadane licencje Data Protector.

W ramach projektu zrealizowane zostały zakupy związane z wymianą sprzętu do obsługi SWD PRM w dyspozytorniach medycznych, użytkowanych przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego oraz na potrzeby wdrożenia SWD PRM w LPR. Łącznie zakupionych zostało 4813 urządzeń, w tym:

1. Monitor typu A (23,8”) – 346 szt.

2. Monitor typu B (panoramiczne) – 173 szt.

3. Komputer typu A (mini PC) – 249 szt.

4. Komputer typu B (laptop) – 57 szt.

5. Konsola dyspozytorska – 87 szt.

6. Tablet typu A na potrzeby ZRM – 920 szt.

7. Tablet typu B na potrzeby HEMS i EMS – 31 szt.

8. Słuchawka nagłowna – 1130 szt.

9. Czytnik kodów QR/EAN – 212 szt.

10. Urządzenia GPS na potrzeby ZRM – 1608 szt.

Dodatkowo zostały przedłużone licencje na oprogramowanie AutoMapa, precyzyjnego narzędzia nawigacji samochodowej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego oraz przeprowadzono migrację i modyfikację obecnych kodów rozwiązania AVL stanowiącego element SWD PRM do niezależnego systemu zintegrowanego z zakupioną szyną danych. System AVL (automatic vehicle location) pomaga w zarządzaniu flotą transportową oraz umożliwia geolokalizację i monitoring pojazdów przy pomocy GPS. Przy jego pomocy można zarejestrować przebieg całego zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, czy też zmieniać i korygować trasę w czasie rzeczywistym. Pozwala także dyspozytorom floty pojazdów prowadzić monitoring gospodarki paliwowej – zużycia paliwa, tankowań pozwalając lepiej gospodarować zasobami paliwowymi i wykrywać ewentualne nieprawidłowości. Możliwy jest także monitoring pracy tachografu oraz zdalny dostęp do informacji o pracy kierowcy i pojazdu.

Ostatnim elementem projektu było utworzenie łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999 w PZŁ SWD PRM (Podsystem Zintegrowanej Łączności SWD PRM) celem połączenia PZŁ SWD PRM z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną oraz  z sieciami telefonii komórkowej celem zapewnienia obsługi numeru alarmowego 999 na potrzeby realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych w dyspozytorniach medycznych. Standard SS7 identyfikuje i określa, jaką funkcjonalność musi posiadać cyfrowa sieć sygnalizacyjna oraz jakich protokołów należy użyć, aby umożliwić jej poprawne działanie.

A