latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 3385/ZP/2020

9 listopada 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE PN.: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO – 8 PAKIETÓW.

UWAGA! W „ODPOWIEDZI NA PYTANIA-ZMIANA TERMINU 13.11.20” zaistniała omyłka pisarska, prawidłowe kryterium oceny ofert „Zdatność do użycia”  dla Pakietu 3, 8 wynosi:

– 24 miesiące, liczona od dnia dostarczenia Zamawiającemu –  0 pkt;
– 30 miesięcy, liczona od dnia dostarczenia Zamawiającemu – 10 pkt;
– 36 miesięcy, liczona od dnia dostarczenia Zamawiającemu – 20 pkt

Do pobrania:

A