learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Kadra Kierownicza

kierownik Działu Realizacji i Koordynacji Projektów Marta Cwalińska
kierownik Działu Księgowości Marzena Stegienko
kierownik Działu Kadr i Płac Ewa Symonowicz
kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Aneta Borkowska
kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego Jarosław Kapłon
kierownik Działu Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami Robert Boroń
kierownik Działu Informatyki i Łączności
kierownik Działu Operacji Lotniczych Bartłomiej Florczak
kierownik Działu Operacji Naziemnych Michał Jabłonowski
kierownik Działu ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Paulina Mazurek
kierownik Działu Szkolenia Jacek Kuta-Kołsutowicz
kierownik Ośrodka Szkolenia Lotniczego LPR Jędrzej Wiler
kierownik Działu Logistyki Technicznej Marcin Nowak
kierownik Organizacji Obsługowej Łukasz Iwanicki
kierownik Stacji Obsługi Technicznej Szczecin Przemysław Rutkowski
kierownik Stacji Obsługi Technicznej Warszawa-Babice Łukasz Mitura
kierownik Stacji Obsługi Technicznej Warszawa-Okęcie Michał Musur
kierownik Magazynu Technicznego i Narzędziowni Andrzej Kadela
kierownik Działu Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu Robert Chadaj
kierownik Działu Inżynieringu Rafał Wilicki
kierownik Centrum Operacyjnego LPR dr n. o zdr. Arkadiusz Wejnarski
kierownik Działu Monitorowania Zgodności Łukasz Leciak
kierownik Działu Zarządzania Klinicznego dr n. med. Marcin Kowalski
kierownik Działu ds. Administracji Medycznej Joanna Lewandowska
kierownik Działu Logistyki Medycznej dr n. o zdr. Agata Pawlak
kierownik Działu Szkoleń Medycznych Łukasz Skorupa
kierownik Działu Ochrony Przewozów Andrzej Ilków
kierownik Działu Zarządzania Bezpieczeństwem Łukasz Chalupka
kierownik Działu Analiz i Statystyki dr hab. Patryk Rzońca
kierownik Działu Zamówień Publicznych Anna Popławska-Kozicka
pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania projektami kluczowymi Wojciech Woźniczka
pełnomocnik dyrektora ds. kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, przeciwdziałania nadużyciom i korupcji Jarosław Rowicki-Bączek
pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych Sławomir Mianowski
pełnomocnik dyrektora ds. controllingu Krzysztof Bartosiak
pełnomocnik dyrektora ds. kontroli obrotu Grzegorz Bąkała
inspektor ds. bhp Artur Lenart
koordynator Zespołu gospodarki paliwami lotniczymi Monika Berlińska
koordynator Zespołu ds. zaopatrzenia Anna Samoraj
kierownik Oddziału w Gdańsku Przemysław Kożan
kierownik Oddziału w Krakowie Marek Maślanka
kierownik Oddziału w Szczecinie Mariusz Lipski
kierownik Oddziału w Warszawie Izabela Bartoszewska
kierownik Filii w Białymstoku Krzysztof Przybysz
kierownik Filii w Bydgoszczy Jacek Kogut
kierownik Filii w Katowicach Grzegorz Stępień
kierownik Filii w Gorzowie Wielkopolskim Robert Hełminiak
kierownik Filii w Kielcach Paweł Kubicki
kierownik Filii w Lublinie Norbert Miącz
kierownik Filii w Łodzi Marcin Młudziński
kierownik Filii w Olsztynie Elżbieta Kołodziejczyk
kierownik Filii w Opolu Mateusz Rak
kierownik Filii w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Kaczmarek
kierownik Filii w Płocku Michał Dąbrowski
kierownik Filii w Poznaniu Dariusz Kowalczyk
kierownik Filii w Sanoku Stefan Zubel
kierownik Filii w Sokołowie Podlaskim Paweł Świniarski
kierownik Filii w Suwałkach Zbigniew Dąbrowski
kierownik Filii we Wrocławiu Grzegorz Frańczak
kierownik Filii w Zielonej Górze Arkadiusz Krejczy
kierownik Filii w Koszalinie (01.06-5.09) Paweł Niemiro
kierownik Samolotowego Zespołu Transportowego Piotr Piotrowski
A