learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Wymagania przy zatrudnieniu pilota / dowódcy śmigłowca HEMS

 1. ważna licencja pilota śmigłowcowego zawodowego lub liniowego;
 2. ważne orzeczenie lotniczo – lekarskie (klasa 1 – dla operacji zarobkowych, w załodze jednoosobowej, w przewozie pasażerów);
 3. minimum 1000 godzin nalotu w charakterze dowódcy statku powietrznego (PIC), z których minimum500 godzin musi być wykonane na śmigłowcach;
 4. potwierdzona wpisem do licencji pilota znajomość języka angielskiego na poziomie operacyjnym minimum 4 (ICAO Level 4).

Atuty dodatkowe: posiadanie na etapie rekrutacji uprawnień: TR EC135, IR(H), FI(H), TRI EC135, IRI(H),IR(A)

 
Elementy procesu rekrutacji:

 • weryfikacja kandydata pod katem informacji zawartych w CV;
 • weryfikacja kandydata pod kątem rekomendacji środowiska lotniczego;
 • zaproszenie kandydata do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej;
 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (w tym pytania lub test z zakresu wiedzy lotniczej: przepisów lotniczych, meteorologii, nawigacji, aerodynamiki i mechaniki lotu itp.);
 • informacja o warunkach zatrudnienia, dalszej procedurze zatrudnienia oraz przebiegu procesu przygotowania kandydata do operacyjnego wykorzystania;
 • rozmowa/test i ocena psychologiczna;
 • podjęcie decyzji o realizacji procedury zatrudnienia.

 

Uwaga:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
W procesie rekrutacji, pozytywny wynik z poprzedniego elementu warunkuje realizację kolejnego elementu procesu rekrutacji.

A