learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:
Godło Polski Herb Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 R.

ADMINISTROWANIE SYSTEMEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ JEGO ROZBUDOWA I MODYFIKACJA

DOFINANSOWANIE

10 152 154 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

10 152 154 zł

W ramach umowy zakupiono:

1. Przedłużenie maitenance na oprogramowanie antywirusowe stacji roboczych użytkowników SWD PRM

2. Modernizacja torów antenowych na potrzeby integracji łączności radiotelefonicznej z PZŁ SWD PRM etap 2

3. Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane licencje do bazy danych

4. Rozbudowa infrastruktury SWD PRM

5. Rozbudowa makiety radiowej PZŁ SWD PRM (etap 3)

6. Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowania do zarządzania i monitorowania infrastruktury SWD PRM

7. Zakup oprogramowania do wykrywania i reagowania na podejrzane aktywności na urządzeniach końcowych

8. Zakup oprogramowania Cisco ISE zapewniającego bezpieczne zarządzanie politykami bezpieczeństwa i dostępem do sieci

9. Zakup oprogramowania do analizy komunikacji z wykorzystaniem informacji o przepływach „Flow

10. Zakup zestawów komputerowych

11. Wymiana sprzętu do obsługi SWD PRM

W ramach projektu zostały przedłużone licencje oprogramowania działającego na rzecz ochrony antywirusowej na stacjach roboczych użytkowników SWD PRM, celem zachowania wybudowanej i ujednoliconej w 2019 roku dla wszystkich użytkowników SWD PRM polityki bezpieczeństwa, autentykacji, oraz ochrony przez złośliwym oprogramowaniem czy ingerencją osób trzecich. Przedłużone zostały licencje do platformy bazodanowej, która jest kluczowym elementem odpowiadającym za obsługę dużej liczby danych przetwarzanych w SWD PRM 2.0. posiadającym mechanizmy i rozwiązania do budowy hurtowni danych, możliwość klastrowania zarówno w klastry active-active jak i klastry active–standby, oraz jest dostosowana do możliwości redundancji infrastruktury sieciowej Ośrodków Krajowych, jak również posiada możliwości analityczne. Jednocześnie zostały przedłużone licencje na oprogramowanie do monitoringu na potrzeby monitorowania infrastruktury SWD PRM w tym stacji roboczych oraz na oprogramowanie do zdalnej administracji i konfiguracji stanowisk komputerowych oraz urządzeń mobilnych.

W ramach rozbudowy infrastruktury środowiska SWD PRM zostały zakupione 3 serwery w związku z zwiększaniem liczby modułów SWD PRM w wersji 2.0 oraz wzrostem liczby nowych funkcjonalności. Jednocześnie, zostały zakupione przemienniki do rozbudowy makiety radiowej, celem możliwości zasymulowania wszystkich, funkcjonujących w systemie PRM systemów łączności radiowej. Makieta pozwala na testowanie nowych funkcjonalności uniezależniając się od systemów Wykonawcy PZŁ SWD PRM.

W związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa SWD PRM zostały zakupione licencje na oprogramowanie do wykrywania i reagowania na podejrzane aktywności na urządzeniach końcowych, na oprogramowanie zapewniające bezpieczne zarządzanie politykami bezpieczeństwa i dostępem do sieci poprzez autentykację sieciową w oparciu o protokół 802.1x, które pozwala na kontrolę nad tym, kto łączy się z siecią, skąd to robi i z jakiego urządzenia korzysta oraz na oprogramowanie do analizy komunikacji z wykorzystaniem informacji o przepływach „Flow”, weryfikującego czy organizacja nie jest na etapie „rekonesansu” cyberprzestępców.

Kontynuowane były rozpoczęte w 2021 roku zakupy do wymiany urządzeń do obsługi SWD PRM, w roku 2022 zrealizowane zostały zakupy 688 tabletów typu A na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego. Łącznie w 22 zakupionych zostało 5501 urządzeń.

Ostatnim elementem projektu była realizacja programu modernizacji torów antenowych, na podstawie dokumentacji wytworzonej w 2021 roku, w bazach HEMS i bazie EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Celem zadania było umożliwienie integracji łączności radiowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Podsystemem Zintegrowanej Łączności SWD PRM.

A