learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Kiedy należy wezwać śmigłowiec

 1. Zadysponowanie zespołu HEMS (śmigłowca) powinno nastąpić w poniżej opisanych sytuacjach:
 • czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia/wezwania pacjenta w stanie nagłym, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innego stosownego, jest krótszy od czasu transportu innymi środkami lokomocji i może przynieść korzyść w dalszym procesie leczenia,
 • występują okoliczności, które mogą uniemożliwić lub istotnie opóźnić dotarcie przez inne podmioty ratownictwa do poszkodowanego znajdującego się w stanie nagłym (np.: topografia terenu),
 • zdarzenie masowe (nagłe zagrożenie, w wyniku którego zapotrzebowanie na medyczne działania ratownicze przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia sił i środków oraz zachodzi konieczność prowadzenia segregacji rozumianej jako ustalanie priorytetów leczniczo – transportowych),
 • stany nagłe (inne niż podane poniżej), wymagające pilnej interwencji zespołu ratownictwa medycznego,
 • chory nieprzytomny,
 • nagłe zatrzymanie krążenia,
 • ostre stany kardiologiczne
 • przełom nadciśnieniowy,
 • udar mózgu,
 • wypadki komunikacyjne,
 • upadek z wysokości,
 • przysypanie, lawina,
 • uraz wielonarządowy,
 • uraz głowy wymagający pilnej interwencji neurochirurgicznej,
 • uraz kręgosłupa z paraplegią, tetraplegią lub objawami lateralizacji,
 • uraz drążący szyi, klatki piersiowej, brzucha,
 • złamanie dwóch lub więcej kości długich,
 • ciężki uraz miednicy,
 • amputacja urazowa kończyny,
 • oparzenie IIº i IIIº przekraczające 20% powierzchni ciała, podejrzenie oparzenia dróg oddechowych, oparzenie elektryczne, eksplozje i pożary,
 • hipotermia,
 • tonięcie.
 1. Istnieje możliwość niewykonania transportu z miejsca zdarzenia/wezwania ze względu na ryzyko w zakresie bezpieczeństwa lotu, ograniczenia operacyjne lub prawne.
A