learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Kto ponosi koszty wezwania śmigłowca

  1. Medyczne czynności ratunkowe (ratownictwo medyczne – loty do wypadków i nagłych zachorowań) wykonywane są BEZPŁATNIE.
  2. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest finansowana z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
A