learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Prawa Pacjenta

  1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Zakład, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Porządkowym Zakładu.
  2. Pacjent ma prawo do udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, przy zastosowaniu urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom fachowym, zgodnie z obowiązującymi i określonymi standardami oraz należytą starannością personelu medycznego.
  3. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia i wglądu do dokumentacji medycznej.
  4. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie mu określonych świadczeń zdrowotnych, w szczególności związanych z transportem lotniczym, po uzyskaniu odpowiedniej przystępnej informacji, w tym zgody lub odmowy na przewiezienie go do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej.
  5. Pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń medycznych, z respektowaniem prywatności, wierzeń religijnych i kulturowych.
  6. Pacjent ma prawo do bezpłatnego zapewnienia mu środków farmaceutycznych, materiałów medycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie ze standardem wyposażenia.
  7. Pacjent ma prawo do ochrony własnych danych osobowych.
A