learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Konferencja polsko-ukraińska

5 października 2022

Dziś odbyła się VIII Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne i medycyna ratunkowa. Zagadnienia zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia w Polsce i na Ukrainie”.

 

W tym roku wydarzenie miało charakter internetowy. Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Iwano-Frankowskie Regionalne Centrum Medycyny Ratunkowej. Patronat nad konferencją objął rektor Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankowsku – prof. Mykola Rożko oraz rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Zbigniew Gaciong.

 

Na konferencji poruszono kwestię współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie medycyny ratunkowej. Podczas dyskusji szczególną uwagę zwrócono na organizację ewakuacji medycznej rannych i chorych za granicę oraz taktyczną pomoc medyczną rannym. Ukraińscy lekarze podzielili się swoimi doświadczeniami z organizacji pomocy medycznej podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej. Naukowcy porównali wyzwania stojące przed systemami ochrony zdrowia podczas pandemii COVID-19 w Polsce i na Ukrainie. Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z najnowszymi technikami nauczania personelu medycznego oraz możliwościami współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi Ukrainy i Polski w ramach programu Erasmus+.

 

W internetowej konferencji wzięło udział ponad 150 praktykujących lekarzy, nauczycieli wyższych uczelni medycznych oraz dyrektorów szpitali i pogotowi z Ukrainy i Polski.

A