learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Konferencja polsko-ukraińska

19 listopada 2023

W dniach 16-17 listopada w Czeladzi odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w Polsce, Europie i na świecie”, w ramach której zorganizowano również IX Polsko-Ukraińską Konferencję Naukową. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

Celem konferencji było przedstawienie i upowszechnienie aktualnych wyników badań związanych z ratownictwem medycznym tj. wyzwania w obliczu pandemii covid-19, problemy wynikające z konfliktów zbrojnych i terrorystycznych, a także starzejącego się społeczeństwa. Zaprezentowano liczne statystyki dotyczące działań ratowniczych – ich genezy i efektywności, skutecznych procedur i zasad podstępowania oraz innowacyjnych narzędzi. Część wykładów została wygłoszona przez ekspertów z Ukrainy, którzy przedstawili doświadczenia związane z organizacją systemu ochrony zdrowia w warunkach wojny.

 

Wykład inaugurujący dotyczący ewakuacji drogą lotniczą poszkodowanych z pola wali wygłosił prof. Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z kolei dr Marcin Podgórski, zastępca dyrektora LPR, mówił o roli medycyny przedszpitalnej w przypadku ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych. Wśród prelegentów znalazł się również dr hab. Patryk Rzońca, kierownik Działu Statystyki i Analiz, który przybliżył słuchaczom tematykę wpływu pandemii covid-19 na misje lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

 

Organizatorem konferencji była Akademia Śląska w Zabrzu. Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości zarówno z Polski jak i Ukrainy. 

A