learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Lot do pacjenta w hipotermii głębokiej

16 stycznia 2019

Dziś tuż przed godziną 15 załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gliwic przyjęła zlecenie od dyspozytora medycznego dotyczące pacjenta w stanie hipotermii głębokiej. Pacjent został znaleziony przy drodze w Jastrzębiu Zdroju. Nieprzytomny, wychłodzony, niewydolny hemodynamicznie, zabezpieczony wstępnie przez naziemny zespół ratownictwa medycznego. Podczas dolotu trwało ustalanie optymalnego miejsca docelowego dla pacjenta oraz miejsca spotkania zespołu naziemnego z Ratownikiem 4. W drodze do pacjenta kontakt z R4 nawiązał lekarz ze szpitala zgłaszając gotowość do przyjęcia pacjenta do oddziału kardiochirurgii. Bezpośrednio przed spotkaniem nastąpiło zatrzymanie krążenia, podjęta została akcja resuscytacyjna. Temperatura głęboka ciała pacjenta wynosiła 22,8 st. C. Po zabezpieczeniu i przygotowaniu pacjenta do dalszego transportu ustalono z dyspozytorem medycznym oraz z dyżurującym lekarzem, że pacjent zostanie przetransportowany do szpitala w Katowicach do oddziału kardiochirurgii celem przeprowadzenia procedury ogrzewania pozaustrojowego. Pacjent trafił bezpośrednio na stół operacyjny w stanie zatrzymania krążenia.

 

Podczas akcji miała miejsce wzorowa współpraca pomiędzy dyspozytorem medycznym, zespołem naziemnym, zespołem lotniczym oraz ośrodkiem specjalistycznym w szpitalu i oddziałem ratunkowym tego szpitala. Polegała ona na sprawnym przepływie informacji oraz szybkości działania, co skutkowało minimalizacją czasu dotarcia pacjenta do właściwego ośrodka z zachowaniem wysokich standardów opieki medycznej. Idea łańcucha przeżycia w tym przypadku znalazła swój wyraz w praktyce wzorcowo.

A