learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Misja

Naszą misją jest niesienie pomocy medycznej wszystkim, którzy jej potrzebują,
w jak najkrótszym czasie 
i z zachowaniem najwyższej staranności. Nie uznajemy w niesieniu tej pomocy dyskryminacji z jakiegokolwiek względu, a naszych Pacjentów traktujemy
z najwyższym szacunkiem i godnością należnymi każdej ludzkiej istocie.

A