learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Nr postępowania: ZP/3/VI/2023

30 czerwca 2023

TRYB PODSTAWOWY PN: „Wykonywanie kompleksowych, okresowych i kontrolnych-specjalnych przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych będących wyrobami medycznymi, służących do udzielania świadczeń zdrowotnych – 5 zadań”

Zamawiający informuje o wszczęciu przedmiotowego postępowania, które będzie prowadzone na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1855ad80-0f5c-11ee-9355-06954b8c6cb9

A