learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Porozumienie polsko-ukraińskie

9 marca 2023

Dziś na Ukrainie podpisano czterostronne porozumienie o współpracy dotyczące wsparcia w zakresie szkoleń z medycyny pola walki. Na dokumencie swoje podpisy złożyli: prof. Robert Gałązkowski – dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Myron Mateiko – dyrektor Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku, prof. Zbigniew Gaciong – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Mykola Rożko – rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankowsku.

 

Umowa zakłada stworzenie ośrodka szkoleniowego w Klinicznym Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku. W ramach porozumienia możliwa będzie współpraca w zakresie szkolenia kadr medycznych z medycyny pola walki, a także wsparcie sprzętowe.

 

Rektor WUM już dziś przekazał do Iwano-Frankowska m.in. trenażery do nauki tamowania krwotoków i wiele innego sprzętu, który będzie wykorzystywany do szkoleń lekarzy i felczerów, którzy następnie będą udzielać pomocy poszkodowanym w działaniach wojennych.

A