learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Porozumienie z PSP

23 września 2022

prof. Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, podpisał dziś porozumienie o współpracy z gen. Andrzejem Bartkowiakiem Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zasad współdziałania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z jednostkami ochrony przeciwpożarowej włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

To kolejny dokument cementujący współpracę pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Niezmiennie głównym celem pozostaje zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w trakcie prowadzenia działań ratowniczych.

 

Współpraca obejmuje swoim zakresem m.in. używanie będących w dyspozycji stron sił i środków podczas działań ratowniczych; przygotowywanie i aktualizowanie analiz gotowości operacyjnej oraz planów ratowniczych stanowiących zbiór procedur postępowania podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych; opracowanie i uzgodnienie odpowiednich procedur dotyczących możliwości wykorzystania i dysponowania statków powietrznych LPR na rzecz Państwowej Straży Pożarnej; realizację działań ratowniczych wymagających wykorzystania specjalistów do spraw ratownictwa, specjalistycznego sprzętu oraz podstawowych i specjalistycznych technik ratowniczych; udział we wspólnych szkoleniach, ćwiczeniach i manewrach; podejmowanie wspólnych działań promujących ratownictwo i ochronę ludności z wykorzystaniem statków powietrznych LPR.

 

fot. kpt. Grzegorz Trzeciak, KG PSP

A