learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Przekazanie samolotów i śmigłowców szkoleniowych dla LPR

20 grudnia 2018

             Dziś w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego trzech samolotów Tecnam P2008JC MkII i dwóch śmigłowców Robinson R-44 Raven II. Statki powietrzne będą wykorzystywane do szkoleń realizowanych w ramach programu wieloletniego, który ma na celu zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów śmigłowcowych w służbie HEMS (ang. Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego). Projekt umożliwi zatrudnianie pilotów, którzy nie dysponują jeszcze wymaganym nalotem do pełnienia funkcji dowódcy śmigłowca HEMS. Jednak dzięki tym maszynom kandydaci będą mogli zdobywać wymagane kwalifikacje realizując loty o charakterze zbliżonym do operacji lotniczych realizowanych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

            Uroczystość rozpoczął Szef Szkolenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Mirosław Tomaszewski. Swoim wystąpieniem na temat programu wieloletniego „Zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów śmigłowcowych w służbie HEMS” przybliżył istotę programu, realizowane działania oraz spodziewane efekty.

            Następnie przemawiali: Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Samson – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W przemówieniach podkreślano znaczenie projektu dla rozwoju Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz główny cel projektu: poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.

           Statki powietrzne będą hangarowane i użytkowane w Warszawie w Ośrodku Szkolenia Lotniczego LPR. Koszt zakupu samolotów wyniósł 2,5 mln zł, a śmigłowców 5,9 mln zł. Zostały one sfinansowane ze środków budżetu państwa oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

A