learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:
Godło Polski Herb Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 R.

Realizacja zadań operatora usługi kluczowej w zakresie „Dowodzenia jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

DOFINANSOWANIE

1 607 610 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 607 610 zł

W ramach umowy zakupiono:

1. Rozszerzenie obecnie używanego rozwiązania Oracle Database Appliance o dodatkowe zestawy dysków twardych

2. Rozbudowa Infrastruktury serwerowej na potrzeby Systemu SWD PRM.

W związku z koniecznością kolekcjonowania logów, które są materiałem do analizy przez systemy cyberbezpieczeństwa, oraz w celu możliwości szybkiego odzyskiwania danych z taśmowego backupu konieczne było zwiększenie przestrzeni bazodanowej wykorzystywanej przez SWD PRM, poprzez rozszerzenia obecnie używanego rozwiązania Oracle Database Appliance (system ODA) o dodatkowe zestawy dysków twardych.

W związku z nałożeniem na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe decyzji Ministra Zdrowia o uznaniu LPR operatorem usługi kluczowej w zakresie: „Dowodzenie jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego” polegającego na realizowaniu przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zadań administratora Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, konieczne było stworzenie dodatkowego centrum danych w nowej lokalizacji w sieci wyizolowanej od wykorzystywanej dotychczas w Podstawowym i Zapasowym Ośrodku Krajowym SWD PRM oraz zapasowym centrum przetwarzania danych SWD PRM. W ramach zadania zakupiono 6 serwerów oraz 2 przełączniki sieciowe.

A