learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Sprostowanie

6 kwietnia 2017

Przedstawiamy treść sprostowania wysłanego przez rzecznika prasowego LPR do Gazety Finansowej jako odpowiedź na szereg nieprawdziwych informacji zawartych w artykule pt.: „Kto wydoi pogotowie?”.

TREŚĆ SPROSTOWANIA PRASOWEGO:

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 roku

 

Pan

Piotr Bachurski

Prezes Zarządu

Federal Media Company FMC sp. z o.o.

M. Konopnickiej 6 lok. 226

00-491 Warszawa

 

Pan

Jan Piński

Redaktor Naczelny

Gazeta Finansowa

M. Konopnickiej 6 lok. 217

00-491 Warszawa

 

Pan

Leszek Pietrzak

Gazeta Finansowa

M. Konopnickiej 6 lok. 217

00-491 Warszawa

 

Pan

Łukasz Pawelski

Szef działu Prawo i Biznes

Gazeta Finansowa

M. Konopnickiej 6 lok. 217

00-491 Warszawa

 

Na łamach Gazety Finansowej str. 10-11 w dniu 31 marca br. ukazał się artykuł pt. “Kto wydoi pogotowie?” autorstwa Leszka Pietrzaka i Łukasza Pawelskiego zawierający szereg nieprawdziwych informacji zniesławiających i naruszających dobre imię Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, żądam opublikowania poniższego sprostowania w najbliższym numerze Gazety Finansowej na pierwszej stronie czcionką nie mniejszą niż użyta w ww. artykule.

“Na łamach Gazety Finansowej w artykule “Kto wydoi pogotowie?” autorstwa Leszka Pietrzaka i Łukasza Pawelskiego opublikowanym 31 marca 2017 roku zamieszczono nieprawdziwe informacje na temat Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i jego kierownictwa niezgodne ze stanem faktycznym:

 1. nieprawdziwe jest stwierdzenie, że szef LPR jednoznacznie opowiada się za tym, by ratownictwo medyczne stało się służbą państwową,
 2. nieprawdą jest, że Robert Gałązkowski jest prezesem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 3. nieuprawnione jest stwierdzenie, że Robert Gałązkowski nie zauważył jakichkolwiek niekorzystnych zmian w projekcie zmian do ustawy o PRM,
 4. nie było żadnych podstaw, żeby sądzić, że po ukonstytuowaniu się rządu premier Beaty Szydło dyrektor Gałązkowski zostanie odwołany,
 5. dyrektor LPR wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o niewłączanie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w struktury LPR,
 6. nieprawdą jest, że Robert „Gałązkowski będzie miał całkowity wpływ na zatrudnianie dyspozytorów medycznych”,
 7. nieprawdą jest, że LPR jest podmiotem, który „ma nadto pieniędzy” oraz że „śpi na pieniądzach”,
 8. w artykule ukazały się nieprawdziwe informacje na temat zakupu gadżetów z logo LPR:
  • 12 tys. zł na gadżety z logo ogólnopolskiej instytucji posiadającej 23 bazy w różnych miejscowościach w kraju nie wydaje się być kwotą przesadzoną,
  • sformułowanie, że gadżety są rozdawane przy każdej nadarzającej się okazji jest nieprawdziwe i sugeruje nieuzasadnione „rozdawnictwo”,
  • nieprawdą jest, że „Przetarg ostatecznie nie doszedł do skutku, bo ktoś z dyrekcji zrozumiał, że tego typu zakup może skończyć się wielkim skandalem”. Przetarg został ogłoszony, a następnie unieważniony ze względu na niespełnienie przez oferentów warunków formalnych lub przekroczenie kwoty, jaką dysponował zamawiający. Twierdzenie, że skandalem byłby zakup modeli śmigłowców, które następnie miały być sprzedawane z zyskiem w sklepie internetowym jest bezpodstawne,
  • podawanie braku otrzymania przez LPR wynagrodzenia za udostępnienie logo jest bezpodstawne, w sytuacji, kiedy LPR otrzymało inne korzyści w postaci rozpowszechnienia wizerunku śmigłowca ratunkowego LPR w społeczeństwie,
 9. nieuprawnione jest podawanie jako przykład niegospodarności finansowej ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem floty samolotów LPR,
 10. nieprawda, że w LPR można znaleźć wiele przykładów nieliczenia się z pieniędzmi,
 11. śmigłowce Mi-2 zostały wycofane z eksploatacji, ponieważ nie spełniały przepisów lotniczych dotyczących HEMS. Informacja, że zostały sprzedane, mimo że były sprawne wprowadza Czytelników w błąd,
 12. nieprawda, że w LPR planowana jest likwidacja stanowisk lekarzy,
 13. umieszczanie LPR w artykule opisującym podmioty, które składują sprzęt medyczny w magazynach, po to, by w przyszłości na nim zarobić jest bezprawne i bezpodstawne.

Podane informacje są nierzetelne i wprowadzają Czytelników w błąd. Autorzy zniesławiają
i naruszają dobre imię Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedstawione insynuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność LPR w oczach społeczeństwa.

Piotr Bachurski – Prezes Zarządu Federal Media  

Company FMC sp. z o.o.

Jan Piński – Redaktor naczelny Gazety Finansowej

Leszek Pietrzak – Współautor artykułu

Łukasz Pawelski- Współautor artykułu”

 

Jak na wstępie, żądam opublikowania treści powyższego sprostowania w całości.
Ponadto żądam opublikowania w najbliższym numerze Gazety Finansowej w wyodrębnionej ramce czcionką równoważną użytej w artykule przeprosin o następującej treści:

 „My niżej podpisani Łukasz Pawelski – współautor artykułu, Leszek Pietrzak – współautor artykułu, Jan Piński – Redaktor Naczelny oraz Piotr Bachurski – Wydawca niniejszym przepraszamy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz jego pracowników i Dyrektora za naruszenie dobrego imienia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez podanie szeregu nieprawdziwych informacji w treści artykułu pod tytułem „Kto wydoi pogotowie?”, który ukazał się w Gazecie Finansowej w dniu 31.03.2017 r.

W szczególności przepraszamy za pomówienia i narażenie na utratę przez Czytelników zaufania publicznego do działalności Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Treść opublikowanego artykułu „Kto wydoi pogotowie?” jest nieprawdziwa i nie ma odniesienia do rzeczywistości. Przepraszamy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe za wszelkie niedogodności wynikłe z powodu napisania i opublikowana przez Gazetę Finansową nieprawdziwego
i nierzetelnego artykułu wprowadzającego Czytelników w błąd i naruszającego dobre imię Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Piotr Bachurski – Prezes Zarządu Federal Media  

Company FMC sp. z o.o.

Jan Piński – Redaktor naczelny Gazety Finansowej

Leszek Pietrzak – Współautor artykułu

Łukasz Pawelski- Współautor artykułu”

 

W przypadku nieopublikowania sprostowania i przeprosin, zmuszeni będziemy wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Justyna Sochacka

Rzecznik prasowy LPR

Do pobrania:

 • pdf sprostowanie-gf-4
  Data dodania: 6 kwietnia 2017 10:11 Wielkość pliku: 102 KB Pobrania: 746
A