learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Szkolenie dla lekarzy z ukraińskiego HEMS-u

12 grudnia 2022

Dziś w Warszawie rozpoczęło się szkolenie personelu medycznego z Ukrainy z zakresu kompetencji, procedur i organizacji Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (ang. Helicopter Emergency Medical Service, HEMS), które jest przeprowadzane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jest to inicjatywa podjęta przez Pierwsze Damy Polski i Ukrainy.

 

Szkolenie stanowi odpowiedź zgłoszonego zapotrzebowania w zakresie przygotowania ukraińskiego personelu medycznego do działań związanych z zabezpieczeniem i ewakuacją drogą lotniczą rannych żołnierzy i obywateli ze strefy działań wojennych, ale również docelowej realizacji projektu budowania struktury HEMS w Ukrainie.

 

Szkolenie – trwające 10 dni –  będzie realizowane w formule teoretyczno–praktycznej i obejmie:

  • zagadnienia dotyczące zarządzania zasobem ludzkim w załodze HEMS, ze szczególnym uwzględnieniem zasad skutecznej komunikacji i współpracy w załodze;
  • procedury operacyjne wykorzystywane podczas realizacji misji HEMS;
  • procedury medyczne: standaryzacja wyposażenia medycznego, specjalistyczne zabezpieczenie pacjenta w różnych stanach zagrożenia zdrowotnego, z uwzględnieniem procedur wysokospecjalistycznych na różnych etapach realizacji misji, w tym m.in. zatrzymanie krążenia na pokładzie śmigłowca, intubacja dotchawicza na pokładzie śmigłowca, z wykorzystaniem check-list, czy rozwiązywanie różnych problemów medycznych podczas lotu;
  • warsztaty z ewakuacji ze śmigłowca wraz z pacjentem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym z zadymionej kabiny;
  • ćwiczenia praktyczne w zakresie zachowania się i przygotowania oraz ewakuacji ze strefy działań wojennych (tj. strefy, gdzie nie może wylądować śmigłowiec) pacjenta do miejsca ostatecznej ewakuacji;
  • zapoznanie uczestników z zasadami szkolenia i utrzymywania uprawnień przez personel HEMS z wykorzystaniem symulatora lotów.

Powyższy zakres będzie realizowany przez instruktorów medycznych, instruktorów szkolenia lotniczego, którzy na co dzień szkolą personel Lotniczego Pogotowia ratunkowego.

Dodatkowym elementem, który przewidziany jest podczas szkolenia jest udział w dyżurach załogi HEMS, w tym loty do zdarzeń i zapoznanie się z przedstawionymi procedurami w wymiarze praktycznego wykorzystania.

 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy załóg HEMS, która jest realizowana w oparciu o regulacje i standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

 

Szkolenia zainaugurowała konferencja prasowa z udziałem Roberta Gałązkowskiego – dyrektora LPR, Adama Niedzielskiego – ministra zdrowia, Jacka Siewiery – szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Iriny Mykychak, wiceminister zdrowia Ukrainy.

A