learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Szkolenie personelu medycznego z Ukrainy w zakresie zaawansowanych zabiegów ratujących życie i medycyny pola walki

13 września 2023

Instruktorzy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szkolą ukraińskie lekarki, felczerki i pielęgniarki. W kursie, odbywającym się w Polsce, weźmie udział 90 kobiet.

 

Tocząca się wojna w Ukrainie to ryzyko utraty życia i odniesienia poważnych obrażeń ciała. Konsekwencją tej sytuacji jest bardzo duże zapotrzebowanie na szybką i niejednokrotnie wysokospecjalistyczną pomoc medyczną już na etapie przedszpitalnym. Dlatego cały czas istnieje pilna potrzeba szkolenia kadry medycznej w Ukrainie.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, jakie przedstawia Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym przy wsparciu Fundacji „Żyjmy zdrowo”, realizują szkolenia z zakresu udzielania zaawansowanej pomocy medycznej pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, z uwzględnieniem specyfiki i realiów, w jakich cywilny medyk może się znaleźć.

 

W ramach inicjatywy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Fundacji „Żyjmy zdrowo” podjęto działania, których skutkiem jest realizacja projektu ukierunkowanego na przeszkolenie w Polsce ukraińskich lekarek, felczerek i pielęgniarek, jednostek ratownictwa medycznego, pracujących na co dzień w strefach, gdzie bezpośrednio są prowadzone działania zbrojne oraz tych realizujących transport medyczny najciężej rannych pacjentów ze strefy działań wojennych do bezpieczniejszych ośrodków medycznych w zachodniej Ukrainie.

 

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

 

Szkolenia rozpoczęły się 11 września i będą realizowane w trzech turach.

 

Program 50-godzinnego kursu zakłada realizację zagadnień z zakresu medycyny ratunkowej oraz elementów związanych z postępowaniem na polu walki lub/i w sytuacji bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego (TCCC – Tactical Combat Casualty Care).

Głównym założeniem szkolenia jest zapoznanie cywilnych lekarek i felczerek z Ukrainy z zasadami zachowania się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia np. ostrzału, bombardowania, „active shooter” oraz nabycie przez uczestniczki praktycznych umiejętności zaopatrywania poszkodowanych w wyniku ostrzału, wybuchu bomby czy wypadku komunikacyjnego. Specyfika szkolenia ukierunkowana jest przede wszystkim na zajęcia praktyczne, w części symulującej realne zdarzenia z wykorzystaniem pozoracji klinicznej i środowiskowej.

Dodatkowo – uwzględniając specyfikę i uwarunkowania pracy ukraińskiego personelu medycznego, nacechowane wysokim poziomem stresu, bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia lub życia oraz stycznością z bardzo dużą liczbą poszkodowanychz drastycznymi obrażeniami – istnieje bardzo duże ryzyko występowania u tych osób reakcji o podłożu zespołu stresu pourazowego (PTSD – post-traumatic stress disorder). Uwzględniając te kwestie, dodatkowym elementem kursu są również warsztaty z psychologiem/psychoterapeutą, który przeprowadza trening i wyposaża uczestników w narzędzia umożliwiające autoterapię w tego typu schorzeniach.

 

Główne cele kursu:

  1. Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu medycznego, algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej.
  2. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych w zakresie właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych i u dzieci.
  3. Podniesienie poziomu w zakresie rozpoznania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny i wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
  4. Nauka uczestników procedur i zasad postępowania zapewniających opiekę poszkodowanemu na polu walki lub ataku terrorystycznego.
  5. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie postępowania
    w sytuacji wystąpienia dużej liczby poszkodowanych, z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia terrorystycznego, w tym elementów zagrożenia z grupy CBRN oraz wykorzystania protokołu segregacji medycznej SALT.
  6. Wyposażenie w wiedzę i narzędzia do autoterapii w zakresie zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Należy podkreślić, że dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia i szkolenia oraz generowane opinie samych uczestników, stanowią dla nich ogromną wartość, a przede wszystkim stwarzają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w codziennej pracy zawodowej.

A