learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Szkolenie ukraińskiego personelu SOR

3 października 2023

W dniach 18-24 września br. instruktorzy medyczni z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM przeprowadzili pierwszą edycję szkolenia mającego na celu podniesienie kwalifikacji personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych na Ukrainie. Kurs ten dedykowany był dla lekarzy i felczerów na co dzień pracujących w SOR, ale także przedszpitalnie. W pierwszej edycji wzięło udział 50 osób. Szkolenie trwało siedem dni (łącznie 70 godzin). Przedsięwzięcie zrealizowano w oparciu o bazę dydaktyczną Narodowego Uniwersytety Medycznego im. Bohomolca w Kijowie.

 

Zakres merytoryczny kursu został określony i opracowany wspólnie przez zespół ekspertów z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM. Za organizację bazy dydaktycznej odpowiedzialni byli pracownicy Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Bohomolca w Kijowie. Kurs odbył się przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Lekarzy Anestezjologów i Intensywnej Terapii Ukrainy.

 

Szkolenie miało formę warsztatów uzupełnionych o wykłady, których celem było usystematyzowanie wiedzy z zakresu zaawansowanych zabiegów ratujących życie u dorosłych i dzieci, podstaw medycyny taktycznej, organizacji transportu pacjentów oraz zarządzania zdarzeniami masowymi w warunkach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz przedszpitalnie. Szkolenie praktyczne oparto głównie o przykłady zaczerpnięte z codziennej praktyki. Kursanci mogli spróbować swoich sił w pracy z pacjentem, u którego doszło do pogorszenia stanu zdrowia i nagłego zatrzymania krążenia w różnych mechanizmach, zarówno dorosłego, jak i pediatrycznego oraz przećwiczyć badanie i podjęcie kluczowych interwencji terapeutycznych u pacjenta urazowego. W każdym z przygotowanych scenariuszy kładziono nacisk na wykorzystanie narzędzi zarządzania zespołem oraz ultrasonografii. Ważnym elementem szkolenia była praca na preparacie zwierzęcym, na którym uczestnicy mogli przećwiczyć procedury konikotomii ratunkowej, escharatomii, dekompresji igłowej odmy prężnej, a także założenia drenażu klatki piersiowej. W trakcie zajęć z zakresu medycyny taktycznej poruszono zagadnienia dotyczące badania pacjenta wg schematu MARCH, prawidłowego zastosowania opaski uciskowej, tamowania krwotoków z miejsc przejściowych oraz zasad i sposobów ekstrakcji i ewakuacji (w tym przy wykorzystaniu systemu SKED). Ostatnie dwa dni szkoleniowe kursanci spędzili na doskonaleniu umiejętności zarządzaniem zdarzeniami masowymi. W trakcie tychże zajęć mieli oni okazję zapoznać się z systemami segregacji takimi jak START, JumpSTART oraz SALT.

 

FILM ZE SZKOLENIA

A