learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

V Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa

20 listopada 2018

Dzisiaj w Iwano-Frankowsku odbyła się Piąta Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie”. Organizatorami Konferencji byli: Narodowy Uniwersytet w Iwano-Frankowsku, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Wojewódzki Departament Zdrowia w Iwano-Frankowsku, Wojewódzki Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Konferencja składała się z pięciu sesji. Pierwsza z nich przedstawiała organizację ochrony zdrowia w obu krajach. O transformacji systemu ratownictwa medycznego mówiła profesor Oryna Detsyk, a profesor Joanna Gotlib i Marek Maślarz przedstawili sytuację w Polsce.
Kolejne sesje były prowadzone równolegle. W jednej sali prelegenci dotykali problemów organizacyjnych oraz szkoleniowych, natomiast w drugiej skupiono się na zagadnieniach medycznych. O zadaniach Agencji Medycyny Ratunkowej w Ukrainie mówił lek. med. Oleg Kuts, a problem kształcenia podyplomowego ratownictwa medycznego w tym kraju przedstawił dr hab. n. med. Vitaliy Kryliuk. Duże zainteresowanie przyciągnęło wystąpienie Marcina Podgórskiego z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o centralizacji dyspozytorni medycznych. W sesjach poświęconych procedurom medycznym oraz aspektom opieki nad pacjentami prof. Andrzej Basiński przedstawił najnowsze wytyczne leczenia bólu w zespołach ratownictwa medycznego, prof. Jerzy Robert Ładny omówił kwestię zbilansowanej płynoterapii w medycynie ratunkowej, a dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny zaprezentował wyniki analizy wykonywanych medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego u pacjentów z ROSC.

W trakcie Konferencji odbyły się szkolenia z postępowania z pacjentem urazowym dla lekarzy i felczerów z Ukrainy. Zajęcia prowadzili instruktorzy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego: Marcin Podgórski, Patryk Rzońca, Stanisław Świeżewski i Daniel Celiński.

A