learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

VI Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa

15 czerwca 2019

W dniach 14-15 czerwca odbyła się Szósta Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie”. Organizatorami przedsięwzięcia był Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku. Pierwszego dnia eksperci z Polski i Ukrainy poruszyli szereg zagadnień dotyczących funkcjonowania systemów ratownictwa medycznego oraz wywiązały się interesujące dyskusje. Konferencje otworzył prof. Piotr Małkowski wraz z prof. Oryną Detsyk oraz prof. Joanną Gotlib.

Znakomitą prelekcję przedstawił Jakub Czarski – o Module Dyspozytora w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Prof. Iryna Golowanowa omówiła kwestie organizacji opieki medycznej dla pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego w regionie Połtawy, a prof. Jarosław Pyłypeć przestawił organizację ratownictwa medycznego dla mieszkańców wsi obwodu Lwowskiego.

Niezwykle interesujący był wykład dr Natalii Iżyckiej, która mówiła o perspektywach reform ratownictwa medycznego na Ukrainie. Prof. Joanna Gotlib zaprezentowała wyniki badań ogólnopolskich na temat wiedzy pielęgniarek o wirusowym zapaleniu wątroby typu C, jak również zaprezentowała podsumowanie I etapu Programu badań przesiewowych „Mazowsze bez HCV”. 

Prof. Mariusz Panczyk poświęcił swój wykład na temat metody e-leaningowej w kształceniu podyplomowym pielęgniarek, a dr Klaudusz Nadolny omówił aktualne wytyczne postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego w przypadku udaru mózgu.

Drugiego dnia uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zwiedzili oddział LPR w Warszawie odwiedzając Centrum Operacyjne LPR oraz oglądając wnętrze i wyposażenie śmigłowca EC135.

Następnie odbyły się ćwiczenia terenowe Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z BOA na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

 

A