learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

27 października 2022

Zamawiający informuje, o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych na budowę uniwersalnego modułu łączności, zapewniającego wysoką niezawodność komunikacji zespołów ratownictwa medycznego z dyspozytorami medycznymi, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego uczestnikami Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do uczestnictwa w przedmiotowych konsultacjach na zasadach określonych w Ogłoszeniu.

Do pobrania:

A