learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:
Godło Polski Herb Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych

DOFINANSOWANIE

548 364,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

548 364,60 zł

W ramach dofinansowania zakupiono:

– respiratory transportowe kompaktowe – 7 zestawów

Doposażenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w urządzenia medyczne mi.in niezbędne do walki z epidemią SARS-CoV-2. Służyć będą pacjentom z ostrą niewydolnością oddechową, również w przebiegu Covid-19 lub podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 przez zapewnienie pacjentom wentylacji mechanicznej wysokiej jakości (nawet w najcięższych przypadkach ostrej niewydolności oddechowej z rozległym uszkodzeniem płuc), przez zastosowanie zaawansowanych trybów wentylacji  na każdym etapie udzielanej pomocy podczas wykonywania transportów przez Samolotowy Zespół Transportowy LPR.

A