learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 2837/ZP/2023

18 września 2023

Zakup licencji na oprogramowanie do skanowania podatności wraz ze wsparciem technicznym.

Osoba uprawniona do kontaktu Grzegorz Bura, e-mail:  g.bura@kcmrm.pl

Zmiana terminu składania ofert: Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 października 2023 r., do godziny 12:00 w wersji elektronicznej na adres e-mail:  g.bura@kcmrm.pl

Do pobrania:

A