learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/1 , obręb ewidencyjny 0017, Bojkowskie Pola

25 sierpnia 2021

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg na:

Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej    w ewidencji gruntów jako działka nr 18/1 , obręb ewidencyjny 0017, Bojkowskie Pola

 

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie oferty w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, w terminie do dnia 6 września 2021 r. do godziny 09:00.

 

Do pobrania:

A