learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Kto może wezwać śmigłowiec

Do wezwania zespołu HEMS (śmigłowca) uprawnieni są:

  1. dyspozytor medyczny o którym mowa w art. 26 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  2. dyspozytor Centrum Operacyjnego LPR,
  3. dyspozytorzy innych podmiotów ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polskie Ratownictwo Okrętowe, Mazurska Służba Ratownicza) poprzez dyspozytora medycznego, o którym mowa w pkt. 1 lub bezpośrednio na podstawie podpisanych porozumień.

 

A