learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Miejsca zdarzeń

Miejsce zdarzenia, to miejsce w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego skutki (zg. z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym)
 
W dziennych misjach ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowcową Służbę Ratownictwa Medycznego (w użyciu jest międzynarodowy skrót HEMS – Helicopter Emergency Medical Service) załoga śmigłowca wybiera do lądowania miejsce najbliższe miejscu zdarzenia.
Minimalne wymiary takiego miejsca nie mogą być mniejsze niż 2D x 2D (gdzie D to największy wymiar śmigłowca z obracającymi się wirnikami, dla śmigłowca EC 135 2D x 2D to 25m x 25 m).
 
MIEJSCE ZDARZENIA W DZIEŃ NIE MUSI BYĆ ZABEZPIECZONE PRZEZ JEDNOSTKI STRAŻY POŻARNEJ.
 
WYBORU MIEJSCA DO LĄDOWANIA DOKONUJE ZAŁOGA ŚMIGŁOWCA.
 
NIE SZUKAJ MIEJSCA DO LĄDOWANIA!!!
WZYWAJ ŚMIGŁOWIEC!!!
A