learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Miejsca gminne

Są to miejsca lądowania śmigłowców wyznaczone w każdej gminie w celu przekazania pacjenta z naziemnego zespołu ratownictwa medycznego do śmigłowca i odtransportowania go do specjalistycznego ośrodka wyposażonego w lądowisko całodobowe. Miejsca gminne mają spełniać kryteria jak podano w załączniku.
Miejsce gminne nie jest lądowiskiem przyszpitalnym
W chwili powstania programu wyznaczania miejsc gminnych, były one formalnie tak zwanymi innymi miejscami przeznaczonymi do startów i lądowań (zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego).
Obecnie znowelizowana Ustawa Prawo Lotnicze wycofała pojęcie innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań. Nazwa „miejsce gminne” została wymyślona przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Do pobrania:

A